-->

Kumpulan Produk Video Pembelajaran Karya Siswa Kelas XII IPA 3 SMA Negeri 1 Pamotan Mata Pelajaran Fisika TP. 2021/2022

www.smapamotan.com - Kumpulan video ini merupakan produk dokumen pembelajaran siswa, tepatnya produk video mata pelajaran Fisika kelas XII IPA 3 tahun pelajaran 2021/2022. Proses pembelajaran yang hingga menghasilkan produk video ini dilakukan secara online (PJJ) dengan pendekatan PBL (Project Based Learning). Berikut ini adalah produk pembelajaran yang sempat terdokumentasikan. Semoga bermanfaat. 

Tabel. Kumpulan Produk Video Pembelajaran
Karya Siswa Kelas XII IPA 3 SMA Negeri 1 Pamotan Mata Pelajaran Fisika 
   
No.   
   
Nama   
   
Judul Video    
   
Link Youtube   
   
1   
   
Achmad Yudi Widiyono   
   
   
   
   
   
2   
   
Adib Annur Rohman   
   
   
   
   
   
3   
   
Aprilia Sifa Fauziah Br Saragi   
   
   
   
https://www.youtube.com/watch?v=RUhoQbgh-qg&feature=youtu.be   
   
4   
   
Asri Utami   
   
   
   
https://www.youtube.com/watch?v=CDQnWiTXX20&feature=youtu.be   
   
5   
   
Dela Fiyanti   
   
   
   
https://www.youtube.com/watch?v=XWnpYWWPJIA&feature=youtu.be   
   
6   
   
Devia Putri Erita Sari   
   
   
   
https://www.youtube.com/watch?v=CDQnWiTXX20&feature=youtu.be   
   
7   
   
Diana Fatmala Putri   
   
   
   
https://www.youtube.com/watch?v=xM0b7V31RUw&feature=youtu.be   
   
8   
   
Ela Nur Fatmah   
   
   
   
https://youtu.be/SmeKNDao0V4   
   
9   
   
Emila Khoirunnisa   
   
   
   
https://www.youtube.com/watch?v=ZajDxuz-NWs   
   
10   
   
Fani Dwi Cahyaningsih   
   
   
   
https://www.youtube.com/watch?v=wZ5X6qR9C1k&feature=youtu.be   
   
11   
   
Fatimah   
   
   
   
   
   
12   
   
Friski Widyayanti   
   
   
   
https://www.youtube.com/watch?v=TlLHdoUfUMw&feature=youtu.be   
   
13   
   
Gentha Argo Wicaksono   
   
   
   
   
   
14   
   
Ifta Ilmiyah   
   
   
   
   
   
15   
   
Ima Nur Faizah   
   
   
   
https://www.youtube.com/watch?v=rnqzGIwfhcM&feature=youtu.be   
   
16   
   
Ismatul Maula   
   
   
   
https://www.youtube.com/watch?v=JEYKYu6bUAU&feature=youtu.be   
   
17   
   
Lailil Mufaidah   
   
   
   
https://www.youtube.com/watch?v=JEYKYu6bUAU&feature=youtu.be   
   
18   
   
Ma'rifatul Munawaroh   
   
   
   
https://www.youtube.com/watch?v=JEYKYu6bUAU&feature=youtu.be   
   
19   
   
Mahfudhoh Assya Dewi Ariyanti   
   
   
   
https://www.youtube.com/watch?v=oXoJeoJfuYw&feature=youtu.be   
   
20   
   
Martha Elya Rahmi   
   
   
   
https://www.youtube.com/watch?v=LpQIXf73BsI&feature=youtu.be   
   
21   
   
Masiyati   
   
   
   
https://www.youtube.com/watch?v=wvvvz6trSy0&feature=youtu.be   
   
22   
   
Mir'atun Nisa   
   
   
   
https://www.youtube.com/watch?v=wvvvz6trSy0&feature=youtu.be   
   
23   
   
Noorma Sekar Wahyu Dwi Hastuti   
   
   
   
https://youtu.be/3PLggzZmCOo   
   
24   
   
Nur Imamah   
   
   
   
https://www.youtube.com/watch?v=oXoJeoJfuYw&feature=youtu.be   
   
25   
   
Nur Janah   
   
   
   
   
   
26   
   
Nur Khofifah   
   
   
   
https://www.youtube.com/watch?v=wvvvz6trSy0&feature=youtu.be   
   
27   
   
Rudi Febri Arfianto   
   
   
   
   
   
28   
   
Saskia Ayu Salsa Bella   
   
   
   
   
   
29   
   
Siti Laila Nailil Muna   
   
   
   
https://www.youtube.com/watch?v=ZYtZGjMniNQ&feature=youtu.be   
   
30   
   
Siti Mahmudah   
   
   
   
https://www.youtube.com/watch?v=g5l0n6MHycw&feature=youtu.be   
   
31   
   
Syauki Taufiqur Rahman   
   
   
   
https://www.youtube.com/watch?v=c-Dk31D9EuE&feature=youtu.be   
   
32   
   
Tedian Feri Pradana   
   
   
   
https://www.youtube.com/watch?v=JK8IMSXEGMg&feature=youtu.be   
   
33   
   
Thoriq Ganis Achmad Haikal   
   
   
   
https://www.youtube.com/watch?v=JK8IMSXEGMg&feature=youtu.be   
   
34   
   
Umar Hasan Wicaksana   
   
   
   
https://www.youtube.com/watch?v=JK8IMSXEGMg&feature=youtu.be