-->

Dewan Ambalan SMA Negeri 1 Pamotan Tahun Pelajaran 2022/2023


Dewan Ambalan SMA Negeri 1 Pamotan merupakan  adalah suatu wadah pembinaan kepemimpinan yang terdiri dari para pramuka penegak yang sudah dilantik dan bertugas merencanakan, mengelola, serta menggerakkan kegiatan di ambalan yang bersangkutan dengan bimbingan pembinanya di SMA Negeri 1 Pamotan. 

Dalam hal fungsi, pembentukan Dewan Ambalan bertujuan memudahkan penghimpunan, pengelolaan, penggerakkan dan pengarahan peserta didik dalam pelaksanaan kegiatan pramuka penegak untuk mencapai tujuannya. 

Dalam kepramukaan, setiap anggota diharapkan untuk aktif dan bertanggungjawab dalam kegiatan kepramukaan. Melalui partisipasi dalam berkepramukaan, par aanggota mendapatkan pengalaman yang berguna, terutama dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di era kurikulum merdeka kali ini, Pramuka SMA Negeri 1 Pamotan diharapkan memiliki karakter beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. 

Berikut ini merupakan daftar Dewan Ambalan SMA Negeri 1 Pamotan dari kelas XI dan kelas XII. 

Dewan Ambalan kelas XI 

1.Puri Retno Mutia XI MIPA 2
2.Eka Suqya Rahmatin XI mipa2
3.sheilla Dwi wijayanti xi IPS 4
4. Marfiana Naila Nikmatun Nafiah XIMIPA2
5. Syafa'atul Udzma XI IPS 3
6. shelma Amelia Andriani Xl MIPA 2
7. Mutiara nur khasanah Xl MIPA 2
8. Elsa Yulianda XI MIPA 2
9. Nihayatus solikhah XI IPS 2
10. Shifa Alyssia Zafira XI IPS 1
11.Julia Azzahra Azaz XI IPS 1
12. Wahyu Diana XI IPS 3
13.Meri Dwi Cahyani XI IPS 1
14. Annisa Agustin XI MIPA 1
15. Febina Falenita Xi mipa 3
16. Fadia Eka Safira XI IPS 4
17.Diva Rahmadhani Xl Ips 3
18.Andika nur Mayasari Xl mipa 2
19.Friska Indira Pratama Xl mipa 3
20.oktaviani Devi S XI Ipa 1
21. Nofita sari Xl ips 3
22.Nila Nihayatul Husna Xl ips 3
23. Nazzala layinatus Syifa Xl ips 5
24. Siti Rohmawati Xl Ips 1
25.Khalimatul mahmudah XI IPS 4
26.Elysa febriyanti XI mipa 3
27.Nur mahmudah XI ips 5
28. Lisa Yuli Andhini XI IPS 1
29.Miratus Sholikhah XI IPS 1
30. Septia Nurul Mu'awanah XI MIPA 2
31. Jazilatur Rohmah XI MIPA 3
32.Ika Nuril A X1 MIPA 1
33.Layyinatul q XI MIPA 1
34.Naila rafa a XI MIPA 1
35. Dhia Athallah Risdiyanti xl mipa 1
36.khoirul lathifah XI mipa 1
37.yoseva hera iswandari XI ips 3
38.Nita erfin nainah XI IPS 5
39.Galuh Dwi Haningtyas XI MIPA 1
40. Nurul sahabilaatun N XI IPS 1
41. Alfinatun Nisa X1 MIPA 1
42. Lubna Abiyah XI IPS 1
43.Salsabila Nur Aini XI IPS 5
44.Diyah Evita Sari XI IPS 3
45. Linda Fitri asih XI ips5
46. Puspa meilina XI MIPA 1
47. Sriwiyanti x1 ips 5
48. Leli Widya F. XI MIPA 3
49. Ahmad Fahrel Putra Ardian XI MIPA 1
50.Fitri Amalia Fatimatuzzahra XI IPS 1
51.syahva Arzhanda XI MIPA 3
52. Maylani Kusuma Ayu XI MIPA 3
53.shafirdaap XI MIPA 3
54. Inayatus Sholikhah XI IPS 5
55. Kamilatun Ni'mah XI IPS 5
56. Nisrina Tsalis Nafi'a XI MIPA 3
57.Nur Faiz Andrian XI MIPA 1
58. Qoimatus Sa'diyah CI IPS
59. Faiza Tika Aulia Arifin MIPA 2
60. Rizqi Kamal XI MIPA 1
61. Syamsul Anwar XI IPS 2
62. Sigit Hendriyawan XI MIPA 1
63.DANI KURNIAWAN XI MIPA 1
64.Dhea nur laeiana XImipa2
65.NURUL LAILIYAH XI IPS 4
66. Dwi Novi Yanti XI IPS 5
67. Nur Safitri XI IPS 5
68. Alifina Dini Rahmayanti XI IPS 2
69. Yunita ekha pratiwi
70. M. Fadhil Arroyan XI IPS 1
71.A. Afdaus Sarifuddin  XI mipa 3
72. Resty Yuni Astuti XI MIPA 1

Selanjutnya berikut ini merupakan daftar Dewan Ambalan SMA Negeri 1 Pamotan dari kelas XII 

1. Suci ainurrohimah (XII MIPA 3
2. Icha amelia(XII MIPA 3
3. Lusiana Salsabila (XII MIPA 3)
4. Siti Fatimah (XII MIPA 3)
5. Diah Lestari (XII MIPA 2)
6. Azira Nuriya Naila (XII MIPA 2)
7. Cahya rizky Amelia hadi ( XII MIPA 1)
8. Ahmad dewa Yudha ( XII MIPA 2)
9. Lusiana Dewi (XII MIPA 1)
10. Siti Ulul Hidayah (XII IPS 2)
11. Meilisa Putri Ismawati ( XII MIPA 1)
12.SOFIYAH(XII IPS 2)
13.Ani fatmasari (Xll IPS 1)
14.Ayu Putriana (XII IPS 1)
15.Anggi Eka Wati (XII IPS 1)
16.Tsabitatul imanil husna (Xll IPS 1)
17. Tegar Mukti Alief (XII MIPA 1)
18. Siti Latifatur Rahma (Xll ips 1)
19. Anik Hidayati (XII IPS 4)
20. Sela Avia Nur Wahidah (XII IPS 4)
21. Naelatul Maghfiroh ( XII MIPA 2)
22. Abdillah Kafabihi ( XII MIPA 1)
23. Meilatul koimah (XII MIPA 2)
24. Riska Indah elawati ( XII MIPA 2)
25. Sinta Khoirinnisa' (XII IPS 2)
26. Danisworo (XII MIPA 2)
27.Septiar Tri Yudhayana (XII MIPA 2)
28.Feri Indra Setiawan (XII MIPA 2)
29.M Luqmanul Khakim (XII MIPA 2)
30. Auva Qurrota Aini (XII MIPA 1)
31. Yunia Wati (XII MIPA 1)
32. Mahmudatussalamah (XII MIPA 1)
33. Nilatul Fitriyah (Xll MIPA 1)
34. Anisa Rachmawati (Xll MIPA 1)
35. Cecillya Sari Anatasya putri (XII MIPA 2)
36. Sholikhatun Nur (XII MIPA 2)
37.Tristania Silfika(XII IPS 5)

Sumber Informasi: Drs. Didik Pudianto